Projecten

Dietz werkt aan projecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau in de volgende maatschappelijke expertises:

 

Uitgelichte projecten.

Andere projecten.

Infrastructuur & energie

Dijkverbetering Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het weer toekomstbestendig maken van de regionale waterkering langs de Kortsteekterweg in Alphen aan den Rijn, een traject van circa 5,5 km. Deze dijk biedt bescherming tegen overstromingen van de Oude Rijn. Bodemdaling en de gevolgen van klimaatveranderingen vragen om verbetering om de Zuid- en Noordeinderpolder waar de dijk ligt, te beschermen.  

Fysieke leefomgeving

Strategische communicatie Informatiepunt Leefomgeving

De inwerkingtreding van de Omgevingswet geeft aanleiding om verschillende websites en helpdesks te bundelen. Zo is het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ontwikkeld: een website en helpdesk waar alle informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet op staat.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz