Fysieke leefomgeving

Integraal Ruimtelijk Perspectief

Regionale participatie en communicatie

Regionale participatie voor een ruimtelijke visie

Samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht

De optelsom van de wensen is op veel plekken groter dan de ruimte die beschikbaar is. Om deze reden hebben zestien gemeenten in de regio Utrecht de handen ineen geslagen om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk visie. In deze visie, genaamd het ‘Integraal Ruimtelijk Perspectief’ worden de grote uitdagingen omschreven waar de regio voor staat en welke keuzes daarin gemaakt worden. Uitdagingen zoals het zorgen voor voldoende woningen, dat de regio bereikbaar blijft, dat de landschappen in de regio behouden blijven en van duurzame energie wordt voorzien. Als één van de eerste regio’s van Nederland heeft de regio Utrecht een visie opgesteld die leidt tot duidelijke en scherpe keuzes die lokale, regionale én nationale opgaven met elkaar verbinden.

Klik hier en bekijk de video over het Integraal Ruimtelijk Perpsectief.

De opdracht

De totstandkoming van een dergelijke regionale visie gaat niet over één nacht ijs. Elke individuele gemeente heeft haar wensen en behoeftes op het gebied van ruimtelijke opgaven ingebracht. In vele gesprekken en op basis van diverse analyses zijn deze individuele wensen en behoeftes afgewogen om tot de beste regionale visie en strategie te komen. Maar een visie is niet alleen van de gemeenten alleen. Ons bureau is om deze reden gevraagd om de participatie te organiseren voor de grotere regionale belangenorganisaties. Middels interactieve bijeenkomsten zijn de grootste belangenorganisaties op het gebied wonen, werken, landschap en mobiliteit uitgenodigd om hun inzichten te delen over de visie. Op basis hiervan is de visie verder aangescherpt en aangevuld om een gedragen stip op de horizon te zetten voor de regio. Daarnaast heeft Dietz de individuele gemeenten ondersteund op het gebied van communicatie door diverse middelen te ontwikkelen over het Integraal Ruimtelijk Perspectief.

Benieuwd naar meer informatie over het Integraal Ruimtelijk Perspectief? Kijk dan op de website van Utrecht10 op www.utrecht10.nl en bekijk onderstaande video:

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.