Dijkverbetering Alphen aan den Rijn

Dijkverbetering Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het weer toekomstbestendig maken van de regionale waterkering langs de Kortsteekterweg in Alphen aan den Rijn, een traject van circa 5,5 km. Deze dijk biedt bescherming tegen overstromingen van de Oude Rijn. Bodemdaling en de gevolgen van klimaatveranderingen vragen om verbetering om de Zuid- en Noordeinderpolder waar de dijk ligt, te beschermen.  

Gelijktijdig met de technische uitwerking van het ontwerp en het besluitvormingsproces wordt de omgeving geraadpleegd om zo gezamenlijk toe te werken naar de optimale oplossing voor dijkverbetering.

De opdracht

In opdracht van Rijnland ontwikkelde Dietz een strategische omgevingsaanpak voor dit project met het oog op de nieuwe omgevingswet. Aansluitend organiseren en coördineren wij het participatieproces rondom de dijkverbetering. Hierbij houden wij rekening met de actuele maatregelen rondom het coronavirus en de mogelijkheden voor samenkomsten op locatie. Het traject is gestart met een online informatiebijeenkomst voor de ruim 125 omwonenden. Tijdens deze online bijeenkomst zijn de diverse oplossingsvarianten het komende proces toegelicht, en werden de vragen van de bewoners persoonlijk beantwoord door het hoogheemraadschap.  Aansluitend voert Dietz individuele (online) gesprekken met een groot deel van de eigenaren. De uitkomsten daarvan neemt Rijnland mee in het voorlopig ontwerp en eventueel vervolgonderzoek.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.

Infrastructuur & energie