Stakeholdermanagement

Wij zijn in staat om op detailniveau het stakeholderspeelveld in kaart te brengen.

Mensen, belangen en rollen

Bij elk project zijn organisaties en mensen betrokken. Denk aan de buurtbewoner die een ander uitzicht krijgt. Of de gemeenteraad die een besluit neemt over een vergunning, de weggebruiker die hinder ondervindt van wegwerkzaamheden et cetera. Iedereen die door de uitvoering van het project wordt beïnvloed, en/of invloed kan hebben op het verloop ervan, is een stakeholder.

Stakeholders in kaart

Het is belangrijk om te begrijpen met wie je te maken hebt. Stakeholdermanagement begint bij het in kaart brengen van al die mensen en organisaties rondom jouw vraagstuk of project. Kennis van hun belangen, drijfveren en formele en/of informele rol is essentieel. Het maakt duidelijk wie je voor- en tegenstanders zijn, wat voor iedereen belangrijk is en wat niet, en hoe alle partijen zich tot elkaar verhouden. Die kennis helpt om per stakeholder(groep) de juiste strategie te kiezen.

Stakeholdermanagement

Wij baseren ons stakeholdermanagement op het bouwen van breed gedragen coalities. Wij brengen mensen bij elkaar en kijken hoe we gezamenlijke doelen kunnen bereiken. Daarvoor onderzoeken we hoe we belangen met elkaar kunnen verbinden en de invloed van stakeholders kunnen inzetten om elkaar te helpen in de opgave.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.