Disclaimer

Disclaimer voor www.dietz.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dietz.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Dietz Strategie & Communicatie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dietz Strategie & Communicatie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dietz Strategie & Communicatie.

Geen garantie op juistheid
Dietz Strategie & Communicatie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dietz Strategie & Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dietz Strategie & Communicatie op deze pagina.

Onze expertises.

Lokale en regionale lobby & Public affairs

Lokale en regionale lobby & Public affairs

Lees verder arrow_forward
Reputatie- en imagomanagement

Reputatie- en imagomanagement

Lees verder arrow_forward
Strategische communicatie

Strategische communicatie

Lees verder arrow_forward
Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

Lees verder arrow_forward
Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement

Lees verder arrow_forward
Procesmanagement & besluitvorming

Procesmanagement & besluitvorming

Lees verder arrow_forward
Branding en positionering

Branding en positionering

Lees verder arrow_forward

arrow_forward

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.