Participatie

Succesvolle participatieprocessen

Wij geloven dat participatieprocessen pas succesvol zijn als we oprecht naar elkaar luisteren en het eerlijke gesprek voeren, vanuit vooraf gedeelde kaders, met het juiste verhaal en een passende benadering. Voor ons is burgerparticipatie altijd maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie en de geschiedenis van de plek. Voor iedere opgave opnieuw, van strategie tot uitvoering. 

De omgeving betrekken

Een verandering in de ruimtelijke omgeving heeft namelijk impact. Niet alleen op de stad of de natuur, maar vooral ook op mensen. Mensen met verschillende belangen, achtergronden, kennisniveaus, drijfveren en ambities. Het zijn buren, bedrijven en/of belangenverenigingen die belangrijke input kunnen leveren om plannen in de directe leefomgeving te verbeteren. 

Draagvlak 

Participatie is overigens niet hetzelfde als draagvlak creëren. Maar met een zorgvuldig participatieproces kan draagvlak wel vergroten. Naar elkaar luisteren betekent namelijk nog niet dat er een voor iedereen een wenselijk en gedragen plan komt. De belangen kunnen immers verschillend zijn. Samen zorgen we ervoor dat alle argumenten en belangen afgewogen kunnen worden voor een weloverwogen besluit.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.