Procesmanagement & besluitvorming

Complexe ruimtelijke opgaven

Of het nu gaat om een herstructureringsopgave in binnenstedelijk gebied, een nieuwe (gebieds)visie, de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid, of de programmatische aanpak van grote veranderopgaven in de fysieke leefomgeving:  De processtappen zijn altijd complex en raken zowel het publieke, private en politieke als het maatschappelijke speelveld. 

Inrichting van processen

De procesmanager ondersteunt samen met  jou het ontwerpen, inrichten en managen van het proces. Samen brengen wij met jou in kaart welke stappen en de daarbij behorende expertises nodig zijn om de doelstellingen te bereiken.  Daarvoor willen wij allereerst de hele opgave en het proces overzien. Vervolgens zoomen wij per stap in op de mijlpalen en wie wat daarin doet. Zo richten wij samen het proces stap voor stap in.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.