Dietz Strategie & Communicatie

Iedereen heeft te maken met veranderingen van de omgeving. Een nieuwe woonwijk, een transformatie van de binnenstad, de herstructurering van een bedrijventerrein of de aanleg van een bedrijventerrein. Veranderingen aan wegen, natuur of openbaar vervoer. Wel of geen windmolens. Het heeft altijd impact op de leefomgeving en de mensen daarbinnen, die verschillende belangen en rollen hebben. Of je nu projectontwikkelaar, raadslid of bewoner bent, gemeenteambtenaar of belegger, woningcorporatie of wethouder. Op iedereen heeft het impact.

Dietz Strategie & Communicatie is hét adviesbureau voor ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken. Wij helpen bij het houden van overzicht, het maken van complexe belangenafwegingen en het nemen van lastige besluiten. In constante dialoog met belanghebbenden en betrokkenen zoeken we naar oplossingen en doorbraken. Daarnaast zorgen we ervoor dat processen efficiënt, helder en inzichtelijk worden. Door met en voor alle betrokkenen tot nieuwe perspectieven te komen.

Kennismaken?

Expertises.

Onze Dietzers hebben allemaal hun eigen expertise, kennis en ervaring. De diversiteit aan adviseurs met dezelfde visie: lange termijn succes, duurzame relaties en projectgerichte oplossingen - dat is Dietz.

Kennismaken?

Al meer dan
18 jaar en
31 weken

Dietz.

Projecten.

Strategische communicatie
Strategische communicatie

Wij werken voor.