Dietz Strategie & Communicatie

Een nieuwe woonwijk, transformatie van de binnenstad, of de herstructurering of aanleg van een bedrijventerrein? Veranderingen aan wegen, natuur of openbaar vervoer? Wel of geen windmolens? Iedereen heeft te maken met verandering van de omgeving.  En dat heeft altijd impact op de leefomgeving en de mensen daarbinnen. Mensen met verschillende belangen en rollen. Of je nu projectontwikkelaar, raadslid of bewoner bent, gemeenteambtenaar of belegger, woningcorporatie of wethouder.  

Dietz Strategie & Communicatie is hét adviesbureau voor ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken en helpt bij het maken van complexe belangenafwegingen en het nemen van lastige besluiten. Dietz helpt (botsende) opgaven helder in kaart te brengen, in constante dialoog met belanghebbenden en betrokkenen te zoeken naar oplossingen en zorgt ervoor dat processen efficiënt, helder en inzichtelijk worden. Van initiatief tot visie, van visie tot concreet plan en van plan tot politiek, privaat en maatschappelijk draagvlak.

Kennismaken?

Expertises.

Onze Dietzers hebben allemaal hun eigen expertise, kennis en ervaring. De diversiteit aan adviseurs met dezelfde visie: lange termijn succes, duurzame relaties en projectgerichte oplossingen - dat is Dietz.

Kennismaken?

Al meer dan
17 jaar en
40 weken

Dietz.

Wij werken voor.