Retail & leisure

De retail- & leisuresector is permanent onderhevig aan verandering in consumentengedrag en een groot aantal (concurrerende) ruimtelijke opgaven. Daarnaast staat Nederland aan de vooravond van de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die vraagt om een nieuwe manier van doen en denken.

Onze expertises

Onze werkvelden

Retail

 • Binnendstedelijke (her)ontwikkelingsopgaven
 • Transformatieopgaven
 • Portefeuille- en (strategisch) assetmanagement
 • (Her)ontwikkelingsopgave perifere detailhandel (PDV)
 • (Her)ontwikkelingsopgave grootschalige detailhandel (GDV)
 • Revitalisatie en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
 • Ontwikkeling en actualisatie van detailhandelsvisies en -beleid
 • Regionale samenwerking (intergemeentelijk, publiek-privaat en corporate)
 • Gebiedsontwikkeling en herontwikkeling

Leisure

 • Revitalisatie en (her)ontwikkeling van recreatiegebieden en vakantieparken
 • Revitalisatie en (her)ontwikkeling openbaar gebied
 • Ontwikkeling en actualisatie van leisure- en recreatiebeleid
 • Publiek-private samenwerkingen – intersectoraal
 • Opzetten en vormgeven strategische samenwerkingsverbanden
 • Gebiedsontwikkeling