Retail & leisure

De retail- en leisuresector staat voor een aantal grote uitdagingen en opgaven. Een aantal hiervan is door de coronapandemie in een versnelling geraakt. Het consumentengedrag is in een rap tempo veranderd, de samenwerking tussen de overheid en de markt staat onder druk, de noodzaak om retail- en leisurebeleid te actualiseren is toegenomen en de impact van de economische crisis zal de komende jaren pas echt duidelijker zichtbaar worden.

Onze expertises

Onze werkvelden

Retail

 • Binnendstedelijke (her)ontwikkelingsopgaven
 • Transformatieopgaven
 • Portefeuille- en (strategisch) assetmanagement
 • (Her)ontwikkelingsopgave perifere detailhandel (PDV)
 • (Her)ontwikkelingsopgave grootschalige detailhandel (GDV)
 • Revitalisatie en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
 • Ontwikkeling en actualisatie van detailhandelsvisies en -beleid
 • Regionale samenwerking (intergemeentelijk, publiek-privaat en corporate)
 • Gebiedsontwikkeling en herontwikkeling

Leisure

 • Revitalisatie en (her)ontwikkeling van recreatiegebieden en vakantieparken
 • Revitalisatie en (her)ontwikkeling openbaar gebied
 • Ontwikkeling en actualisatie van leisure- en recreatiebeleid
 • Publiek-private samenwerkingen – intersectoraal
 • Opzetten en vormgeven strategische samenwerkingsverbanden
 • Gebiedsontwikkeling