Strategisch Omgevingsmanagement

Dietz is expert op het gebied van omgevingsmanagement.

Een complex speelveld

Ieder project is gebaat bij een optimale relatie tussen het project zelf en haar omgeving. Dat vraagt om een goede balans tussen project- en omgevingsbelangen. Omgevingsmanagement helpt je om complexe projecten soepel te laten verlopen. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst te begrijpen met wie je te maken hebt, en wat hun belangen en drijfveren zijn. 

Gezamenlijke doelen 

Wij zien omgevingsmanagement als het bouwen en onderhouden van breed gedragen coalities. Wij zoeken hoe we belangen met elkaar kunnen verbinden en de invloed van stakeholders kunnen inzetten om elkaar te helpen in de opgave en gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Oprechte interesse en begrip voor elkaars situatie is de basis voor wederzijds vertrouwen. 

Stakeholdermanagement

Dit begint bij het in kaart brengen wie de stakeholders zijn rondom jouw vraagstuk of project. Kennis van de mensen en hun belangen is essentieel. Wie heeft invloed en wie moet besluiten, hoe zijn de lusten en lasten verdeed, waar liggen win-win mogelijkheden?  Wij zijn in staat om op detail- en stakeholderniveau belangen, invloeden en houdingen in kaart te brengen én te houden. Door goed inzicht te houden op het steeds wisselende krachtenveld en snel te schakelen tussen de diverse partijen krijgen we grip op de situatie en kunnen we snel stappen maken. 

 

Een greep uit onze projecten.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.