Gebiedsontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van een gigantische opgave. De komende tien jaar moet de woningvoorraad worden uitgebreid met een miljoen nieuwe woningen met bijbehorende infrastructuur, mobiliteitsoplossingen en voldoende werklocaties. De regeldruk neemt toe en de locaties worden schaarser. De druk op de binnenstedelijke gebieden neemt daarbij toe, terwijl buitengebieden steeds waardevoller worden. Omdat de ruimte schaars is, neemt ook het aantal belangen en discussies rond nieuwe ontwikkelingen steeds verder toe. Daar komt bij dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet, waarin participatie en het maken van een goede integrale belangenafweging centraal staan, grote invloed heeft op alle opgaven die in gebieds- en vastgoedontwikkelingen samenkomen.

Onze expertises

Onze werkvelden

Gebiedsontwikkeling

 • Binnenstedelijke (her)ontwikkeling
 • Uitleglocaties
 • Herstructuringsopgaven
 • Kustontwikkeling
 • Industrie- en bedrijventerreinen
 • Grondstoffenwinning
 • Uitruillocaties
 • Publiek-private samenwerkingen (PPS)
 • Intergemeentelijke samenwerkingen
 • Initiatiefvoorstellen conform Omgevingswet

Vastgoed

 • Binnenstedelijke transformatie en (her)ontwikkeling
 • Herontwikkeling cultureel erfgoed
 • Herontwikkeling en herbestemming monumenten
 • Functiewijzigingen (binnenstedelijk en buitengebied)
 • Portefeuille- en (strategisch) assetmanagement

Een greep uit onze projecten.

Gebiedsontwikkeling & vastgoed
houten ontwikkelcoalitie
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Hoeksche waard - dietz
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Denneheuvel
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Ontwikkelvisie landgoed gulbergen
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
MARK Vero 2
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
citymarketing Nijkerk dietz
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Fysieke leefomgeving
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
TEC Utrecht
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Voormalig defensieterrein utrecht
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed
Gebiedsontwikkeling & vastgoed