Gebiedsontwikkeling en vastgoed

Willem Dreeslaan 55

Willem Dreeslaan 55

In 2019 heeft woningbouworganisatie Wonam het pand aan de Willem Dreeslaan 55 gekocht van de Stichting Forensisch Zorgspecialisten, met als doel om op deze plek woningbouw mogelijk te maken. In overleg met de gemeente Utrecht is Wonam gestart met het ontwikkelen van plannen voor deze locatie. Een belangrijk onderdeel van dit planvormingsproces is het betrekken en informeren van de (directe) omgeving van deze locatie.

Van initiatief naar bouwenvelop en verder.

De opdracht

Om de omgeving vroegtijdig in het proces mee te nemen is op basis van een omgeving- en stakeholdersanalyse een participatieaanpak opgesteld. Vervolgens is een eerste online informatiebijeenkomst met de omgeving georganiseerd, waar bewoners en betrokkenen de mogelijkheid kregen om vragen te stellen en te reageren op het initiatief. In navolging van de bijeenkomst is een klankbordgroep opgezet die online zijn samengekomen om de concept bouwenvelop, vooruitlopend op de formele procedure, te bespreken. Dit participatieproces wordt vervolgd.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.

Gebiedsontwikkeling & vastgoed