Strategische communicatie

Ruimtelijke opgaven hebben impact op hun bredere omgeving en andersom.

Impactvolle fysieke ontwikkelingen of koerswijzigingen zorgen altijd voor reacties. Dat is logisch, want het gaat vaak over ontwikkelingen waarvan het resultaat en de gevolgen niet direct zichtbaar of tastbaar zijn. Dit zorgt zorgt voor onzekerheid. Wij geloven in transparantie en het vertellen van het echte verhaal, hoe moeilijk dat soms ook is. Alleen door de omgeving serieus te nemen, proactief te communiceren en echt te luisteren naar de zorgen en wensen van stakeholders, ontstaat er een dialoog en vertrouwen en kan je gezamenlijk stappen vooruit maken.

De aanpak

Impactvolle fysieke ontwikkelingen of koerswijzigingen lokken vaak reacties uit in de (directe) omgeving. Dat is logisch, want het gaat vaak over ontwikkelingen waarvan het resultaat en de gevolgen niet direct zichtbaar of tastbaar zijn, wat zorgt voor onzekerheid. Wij geloven in transparantie en het vertellen van het echte verhaal, hoe moeilijk dat soms ook is. Alleen door de omgeving serieus te nemen, proactief te communiceren en echt te luisteren naar de zorgen en wensen van stakeholders, ontstaat er een dialoog en vertrouwen en kan je gezamenlijk stappen vooruit maken.

Een passende communicatiestrategie

Alles valt of staat bij het tot in de haarvaten kennen en snappen van de omgeving en jezelf inleven in een ander. Wie wonen, leven, werken of recreëren er en waarom? Wat vinden zij belangrijk en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wat is de historie van de omgeving en hoe is de omgeving geworden tot wat het vandaag de dag is? Op basis daarvan bepalen we hoe we de communicatiestrategie uitzetten, zodat we altijd de juiste doelgroepen bereiken, de gevoeligheden snappen en de juiste dialoog weten te creëren.

Heeft u verdere vragen of ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.