Ecologische Waterkwaliteit

Communicatiemanagement

Verdere verbetering van de samenwerking tussen de programma's onderling en de daarbij behorende projecten

Binnen Rijkswaterstaat (RWS) werken de programma’s: Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 (N2000) en Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) nauw samen aan het behoud en de verbetering van de ecologische waterkwaliteit in Nederland. De programma’s focussen elk op andere aspecten van dit thema en zetten verschillende maatregelen in om hun doelen te bereiken. Een goed geborgen onderlinge samenwerking is hierbij van belang, omdat de maatregelen vanuit de verschillende programma’s vaak worden ingezet in één gebied. Ze hebben daardoor invloed op elkaar, en ook vaak met dezelfde stakeholders en samenwerkingspartners te maken. Door te streven naar een optimale samenhang tussen de projecten binnen de programma’s zorgt RWS ervoor dat de doelstellingen voor de ecologische waterkwaliteit, nu en in de toekomst, haalbaar zijn en blijven.

De opdracht

Vanuit Dietz werken we met vier adviseurs aan deze opgave voor de ecologische waterkwaliteit van RWS. Samen dragen ook wij vanuit de verschillende programma’s bij aan de  verdere verbetering van de samenwerking tussen de programma’s onderling en de daarbij behorende projecten.

Voor de drie afzonderlijke programma’s (KRW, N2000, PAGW) zijn we als communicatieadviseur verantwoordelijk voor het opstellen en borgen van de communicatiestrategieën, in lijn met de overkoepelende samenwerkingsstrategie. Daarnaast zorgen we voor de afstemming met de corporate communicatiedienst. Naast het adviseren van de afzonderlijke programma’s, faciliteert Dietz de samenwerking binnen het overkoepelende thema ecologische waterkwaliteit. Met de samenwerking binnen het communicatieteam ecologische waterkwaliteit, faciliteren we zo adequaat mogelijk de interne bewustwording van de impact die de programma’s en projecten op elkaar kunnen hebben. Hiermee stimuleren we om de samenwerking steeds verder te implementeren in de reguliere werkzaamheden.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.