Infrastructuur & energie

Nederland groeit snel. Om de (economische) groei te faciliteren is een goed infrastructureel netwerk cruciaal. Of dit nu gaat om de aanleg van nieuwe- of de uitbreiding van bestaande (snel)wegen, fiets- en wandelroutes, logistieke hub’s, luchthavens of vaarroutes. Tegelijkertijd is de ruimte schaars en verandert het mobiliteitsgedrag in rap tempo. Dit gedrag is in een versnelling gekomen door de coronapandemie. Er zijn nieuwe opgaven ontstaan en steeds vaker wordt de vraag gesteld of de oplossingen van nu, wel écht nodig zijn in de nabije toekomst. De invoering van de Omgevingswet maakt het nog belangrijker om hierover de dialoog aan te gaan, op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Onze expertises

Onze werkvelden

Infrastructuur

  • Aanleg nieuwe (snel)wegen
  • Uitbreiding (snel)wegen
  • Spoorwegnetwerk
  • Luchtvaart
  • Vaarwegen en -transport
  • Nieuwe & (deel)mobiliteitsoplossingen

Energie

  • Aanleg en uitbreiding zonne-energie
  • Aanleg en uitbreiding windenergie
  • Kernenergie
  • Waterstof en hydrothermie