Fysieke leefomgeving

Ons land staat voor een aantal grote opgaven op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk aan de energietransitie en de woonopgave, of de toenemende vraag naar grondstoffen die schaars zijn of worden. Maar ook aan hoe we omgaan met klimaatverandering en veiligheid in het algemeen.

Onze expertises

Onze werkvelden

  • De energietransitie
  • Woonopgave en ruimtegebruik
  • Kernenergie & nieuwe energievormen
  • Grondstoffen- en gaswinning
  • Economische ontwikkeling
  • Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling
  • Interbestuurlijke samenwerking
binnenstad vastgoed