Fysieke leefomgeving

Ons land staat voor een aantal grote opgaven op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk aan de energietransitie en de woonopgave of de toenemende vraag naar grondstoffen die schaars zijn of worden. Maar ook aan hoe we omgaan met water en veiligheid in het algemeen. Of juist meer specifiek: hoe overwinnen we Corona en hoe leren we in de toekomst beter voorbereid te zijn en om te gaan met een gezondheidscrisis?

Onze expertises

Onze werkvelden

  • De energietransitie
  • Woonopgave en ruimtegebruik
  • Kernenergie & nieuwe energievormen
  • Grondstoffen- en gaswinning
  • Economische ontwikkeling
  • Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling
  • Interbestuurlijke samenwerking
binnenstad vastgoed