Fysieke leefomgeving

Strategisch Programma Drieslag

Samenwerking tussen drie veiligheidsregio’s.

De veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren aan de hand van drie projecten. Dit betreft de realisatie van een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum, de harmonisatie van de processen voor brandweer en crisisbeheersing voor de meldkamer Midden-Nederland en een interregionaal crisisplan en gecoördineerd interregionale incidentbestrijdingsprocedure. Deze projecten zijn samengebracht in het Strategisch Programma Drieslag: Samen Kwalitatief Sterker.

Strategische communicatie van start tot resultaat.

De opdracht

Dietz fungeert als strategisch communicatieadviseur voor het Programma Drieslag. Van een strategisch communicatieplan tot doorlopend advies in de communicatie van het programma, de samenwerking tussen de drie veiligheidsregio’s en coördinatie van communicatiemiddelen over het programma naar de achterban. Dit project behelst diverse communicatielijnen, zowel ambtelijk en bestuurlijk als op operationeel niveau. Op dit moment zijn middelen als video’s, infographics en nieuwsbrieven gerealiseerd. Het project loopt.

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van de Veiligheidsregio’s.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.