Procesmanagement & besluitvorming

Dietz ondersteunt haar opdrachtgevers bij het ontwerpen, inrichten en managen van processen.

Of het nu gaat om een nieuwe gebiedsontwikkeling, een transformatie- herstructureringsopgave in binnenstedelijk gebied, een nieuwe (gebieds)visie, een herstructureringsopgave, de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid, of de programmatische aanpak van grote veranderopgaven in de fysieke leefomgeving. De processtappen zijn altijd complex en raken zowel het het snijvlak van publieke, private en politieke als het maatschappelijke opgavenspeelveld. 

Aanpak

Dietz ondersteunt haar opdrachtgevers bij het ontwerpen, inrichten en managen van deze processen. Samen met onze opdrachtgever brengen wij in kaart welke stappen en de daarbij behorende expertises nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Desgewenst stellen wij een team van experts samen en zorgen wij ervoor dat opgaven sneller en kwalitatief beter tot stand komen.

Heeft u vragen of ondersteuning nodig op procesmanagement & besluitvorming? Neem dan contact met ons op.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.