Procesmanagement & besluitvorming

Dietz ondersteunt haar opdrachtgevers bij het ontwerpen, inrichten en managen van processen.

Of het nu gaat om een nieuwe gebiedsontwikkeling, een transformatie- herstructureringsopgave in binnenstedelijk gebied, een nieuwe (gebieds)visie, een herstructureringsopgave, de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid, of de programmatische aanpak van grote veranderopgaven in de fysieke leefomgeving. De processtappen zijn altijd complex en raken zowel het het snijvlak van publieke, private en politieke als het maatschappelijke opgavenspeelveld. 

Voorsorteren op kansen en risico’s

Vanuit onze jarenlange ervaring met complexe opgaven en onze expertises, zijn wij in staat om hierin het proces te overzien en zowel in- als externe kansen en risico’s vroegtijdig in kaart te brengen. Op basis daarvan bepalen wij de scope en planning en sorteren wij voor op de mogelijke risico’s, terwijl we ons blijven focussen op de kansen. Uiteraard zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen: het nemen van juiste besluiten en het behalen van de gestelde mijlpalen.

Aanpak

Dietz ondersteunt haar opdrachtgevers bij het ontwerpen, inrichten en managen van deze processen. Samen met onze opdrachtgever brengen wij in kaart welke stappen en de daarbij behorende expertises nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Desgewenst stellen wij een team van experts samen en zorgen wij ervoor dat opgaven sneller en kwalitatief beter tot stand komen.

Heeft u vragen of ondersteuning nodig op procesmanagement & besluitvorming? Neem dan contact met ons op.

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.