Gemeente Den Haag

Een participatieve participatiegids voor Den Haag

De gemeente Den Haag is bezig met het opstellen van nieuw participatiebeleid. Onderdeel daarvan is de herijking van de participatiegids door particuliere initiatiefnemers/ontwikkelaars. Dit is, mede door de verwachte komst van de Omgevingswet, een actueel dossier in vele gemeenten. De gemeente Den Haag heeft aan Dietz Strategie & Communicatie, in samenwerking met 7Zebra’s gevraagd om de totstandkoming van deze participatiegids te organiseren.

De opdracht

Het doel was om een participatiegids op te stellen voor complexe gebiedsontwikkelingen waarmee uitvoeringsafspraken over participatie in de verschillende fases van het planproces gemaakt kunnen worden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat er een duidelijke beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden voor de gemeente, private partijen en bewoners. Op deze manier vormt de participatiegids de basis voor het maken van heldere afspraken in de participatie bij gebiedsontwikkelingen.

Om tot een nieuwe participatiegids te komen hebben we een breed verkenningsteam samengesteld met daarin ontwikkelaars, bewoners, experts en ambtenaren van verschillende afdelingen. In verschillende sessies is het gehele planproces doorlopen en duidelijkheid geschept over wat de gewenste participatie is per fase. Het resultaat? Een goede en breed gedragen participatiegids die participatief tot stand is gekomen.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.