Stadsbrede participatie – Gemeente Deventer

Een participatietraject organiseren met de stad

De opgave

Tot 2035 wil de gemeente Deventer 11.000 nieuwe woningen toevoegen. Dat is nodig om de autonome groei van ongeveer 7.000 woningen op te vangen. Om aantrekkelijk te zijn voor jongeren en voor een goed vestigingsklimaat heeft Deventer de ambitie om daar nog 4.000 woningen aan toe te voegen. Hierover wil de gemeente in gesprek met de Deventenaren: waar en voor wie in de toekomst gebouwd moet worden? Wat vinden inwoners belangrijk bij de bouw van nieuwe woningen?

Die informatie helpt bij het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties. De richting die de inwoners belangrijk vinden, wordt gebruikt bij het maken van keuzes. Deventer heeft de ambitie om zich te blijven ontwikkelen. Zij wil een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren, de arbeidsmarkt versterken én bedrijven en ondernemers ruimte geven om zich te vestigen. Om die ambitie te halen, staat Deventer voor de opgave om veel nieuwe woningen te bouwen.

De opdracht

De gemeente heeft Dietz gevraagd om het participatietraject met de stad te organiseren. Er is een breed traject gestart, waarin verschillende stakeholders (inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties) hun stem konden laten horen. Er werd afgetrapt met een awareness campagne waarin een realistisch beeld geschetst werd van de woningbouwopgave. Vanuit de campagne werden ontvangers geattendeerd op de enquête die wij mede hebben vormgegeven. Samen met de Deventer-brede steekproef leverde dit 2000 reacties op. Daarnaast zijn er diverse kwalitatieve participatiesporen opgezet om met diverse Deventerse doelgroepen in gesprek te gaan. Zo organiseerden wij onder andere werksessies met studenten van Saxion en Aventus, met de Deventerse ouderenverenigingen, met professionals van het Platform Wonen, experts van architectuurcentrum Rondeel, en maatschappelijke organisatie uit Deventer. Al deze stappen leidden tot het participatieverslag ‘Deventer Bouwt, De Richting van Deventer’. Dit is onderlegger voor de volgende fase van het project, waarin keuzes voor ontwikkellocaties gemaakt worden.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.