Stakeholdermanagement

Gedegen stakeholdermanagement en -engagement is de basis van de expertises van Dietz.

Wij zijn in staat om op detailniveau het stakeholderspeelveld in kaart te brengen. Hierbij richten wij ons op belang, invloed, standpunten en houdingen. Op basis hiervan bouwen we duurzame allianties op, richten wij processen opnieuw in, treden op als strategisch klankbord bij het nemen van besluiten en helpen de wirwar aan belangen, invloeden en houdingen te ordenen in het belang van uw project.

Het in kaart brengen van de stakeholders

Om doelgericht resultaat te boeken is het van cruciaal belang om te begrijpen met wie je te maken hebt en wat hun drijfveren zijn. Dit begint bij het in kaart brengen wie de stakeholders zijn rondom uw vraagstuk of project, door te onderzoeken welke belangen er spelen en ervoor te zorgen dat de juiste stakeholders actief betrokken worden en blijven. Door inzicht te krijgen in het krachtenveld en snel te schakelen tussen de diverse partijen krijgen we grip op de situatie en kunnen we snel stappen maken.

Onze aanpak

Het stakeholdermanagement van Dietz is gebaseerd op het bouwen van breed gedragen coalities. Mensen en partijen bij elkaar brengen en kijken hoe gezamenlijk doelen verwezenlijkt kunnen worden. Hierbij besteden wij veel aandacht aan de onderlinge relaties tussen stakeholders en overige actoren. Alleen door oprechte interesse en begrip voor elkaars situatie komen deze relaties tot stand. We zoeken hoe we belangen met elkaar kunnen verbinden en de invloed van stakeholders kunnen inzetten om elkaar te helpen in de opgave.

Verdere vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

Een greep uit onze projecten.

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.