Omgevingsmanagement

Dietz is expert op het gebied van omgevingsmanagement.

Definitie: Omgevingsmanagement – het aangaan en ontwikkelen van een optimale relatie tussen project en haar omgeving, teneinde het project beter en sneller af te kunnen ronden. 

Wilt u aan de slag met het creëren van draagvlak voor uw project in de fysieke leefomgeving? Wij helpen u graag om een gedegen participatie- en communicatieproces op te zetten. Door middel van het voeren van het dialoog krijgen we voor uw project de werkelijke belangen boven tafel. Zo creëren we voor uw project draagvlak bij publiek door relaties te bouwen, mensen te betrekken en te inspireren. Voor uw complexe project bieden wij ondersteuning om de juiste route te bewandelen, door regie te nemen op de participatie, stakeholdermanagement en omgevingscommunicatie. Wij vinden gezamenlijk met u altijd een oplossing om draagvlak voor uw project te creëren. 

Een actueel thema rondom omgevingsmanagement is de invoering van de omgevingswet. Wij helpen u om de omgevingswet nog beter te begrijpen en bieden advies voor uw vakgebied en project. Zo geven wij onder andere trainingen over deze nieuwe wet en de rol van participatie onder de Omgevingswet.

In onderstaande video legt Luc Dietz meer uit over de omgevingswet.

Wat betekent dit voor de nieuwe Omgevingswet?

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 2022 verandert het ruimtelijke speelveld aanzienlijk, omdat de huidige wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld in één wet. Hiermee wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Voor overheidsorganen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen en kansen die deze wetswijziging met zich brengt. Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijk dan op deze pagina .

Wilt u meer informatie over de rol van participatie onder de Omgevingswet? Dietz legt in de whitepaper ‘participatie onder de Omgevingswet’ aan de hand van een aantal stappen uit hoe u participatie binnen de kaders van de wet kan organiseren binnen uw project.

Hoe kan ik draagvlak in mijn participatieproject vergroten?

Dietz ondersteunt uw project bij het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten. Op basis van gedegen onderzoek, brengen wij de belangrijkste standpunten en belangen in kaart voor uw project. Daarnaast bepalen we welke participatiemethodes het beste aansluiten bij uw doelgroep(en). Naast standpunten en belangen, is het ook van belang om bij uw project rekening te houden met de invloed van belanghebbenden om uw project op de meest effectieve wijze doelgroepen bij uw participatieproces te betrekken en betrokken te houden. Het doel dat wij samen met u als opdrachtgever willen bereiken is om op basis van brede input, tot optimale en breed gedragen project- en gebiedsontwikkelingen te komen. Wilt u hier meer informatie over? Klik dan op deze link naar de betreffende pagina. Ben u juist op zoek naar de mogelijkheden om participatieprocessen online te organiseren? Informatie over de mogelijkheden vindt u via de onderstaande button.

In onze podcast serie Planologisch besteden wij ook aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van online participatie. Door de veranderende tijd zijn er op het gebied van participatieprocessen vooral online in een sneltreinvaart veranderingen ontstaan. Het wennen aan de nieuwe digitale omgeving is nu wel enigszins ingedaald. Hierdoor kunnen we terugkijken op de start van participatieprocessen die ook meer online gaan plaatsvinden. Waarop moeten we blijven letten? En wat moeten we vooral niet doen? Hiernaast geven wij nog een aantal tips die van pas kunnen komen voor opkomende participatieprocessen. In deze podcast geven Luc Dietz, Monique van der Vorst en Herman Geerdes hun mening en tips over de nieuwe vorm van online participeren.

Hoe kan ik omgevingscommunicatie zo goed mogelijk voorbereiden?

Ruimtelijke opgaven, projectontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen hebben impact op hun omgeving en andersom. Dit betekent dat transparante communicatie belangrijk is bij maatschappelijke vraagstukken, zodat met de omgeving een doorslaggevende succesfactor gecreëerd wordt. De vormgeving en het uitvoeren van omgevingscommunicatie, woordvoering, issuemanagement en crisiscommunicatie is een grote uitdaging. Wij ondersteunen vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, gemeenten, regio’s, provincies en andere overheidsorganen graag bij dit soort projecten.

Hoe bouw ik duurzame relaties met mijn stakeholders?

Het bouwen van breed gedragen coalities is een van de speerpunten om te creëren voor uw project. Mensen en partijen bij elkaar brengen bij projecten en kijken hoe wij gezamenlijk met u de opgestelde doelen kunnen verwezenlijken. Aan de onderlinge relaties van stakeholders binnen uw project wordt veel aandacht besteedt. Daarnaast wordt er gezocht naar hoe wij gezamenlijk belangen met elkaar kunnen verbinden en de invloed van stakeholders onderdeel kunnen maken van het proces.

 

Een greep uit onze projecten.

east

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.