Windmolenopgave gemeente Berkelland

De raad van de Gemeente Berkelland wil mogelijkheden onderzoeken voor windmolens die (o.a.) op lokaal draagvlak kunnen rekenen. 

De opdracht

Daartoe is Dietz gevraagd om een participatieplan op te stellen dat invulling geeft aan een zorgvuldig proces met de omgeving. Voor zover mogelijk dient dit plan te worden opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente Oost Gelre. Dit plan moet bestaan uit een aantal delen. Allereerst; een beleidsparticipatieproces waarbij er met belanghebbenden moet worden gekomen tot heldere randvoorwaarden voor het tenderproces. De eisen en wensen die uit dit participatieproces naar voren komen, worden meegegeven als eisen in de tenderfase en dienen als beoordelingscriterium voor de mogelijke ontwikkelaar. Ten tweede, Projectparticipatie: zodra beleidsuitgangspunten en toetsingskaders participatief zijn vastgesteld en initiatiefnemers zich gemeld hebben, moet er met de belanghebbenden een participatief proces worden gestart om te komen tot een gedragen plan. Ten derde: er zijn er op korte termijn al stappen te zetten. Aan de omgeving is toegezegd dat zij worden geïnformeerd over de antwoorden op de vragen die in een eerdere bijeenkomst zijn gesteld.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.