Rijksvastgoedbedrijf: Oostvaarderskliniek

Een zorgvuldig proces van participatie en communicatie

Het Rijksvastgoedbedrijf is bezig plannen te ontwikkelen voor de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Deze uitbreiding is nodig om te voorzien in de landelijke opvang- en behandelcapaciteit voor TBS-patiënten. De uitbreiding ligt mogelijk gevoelig in de directe omgeving. Dit heeft met name te maken met het gevoel van een mogelijk groeiend risico op onveiligheid en het feit dat de uitbreiding voor een deel is gesitueerd op de locatie waar nu een oerbos met wandel- en fietspad is.

De opdracht

Om het draagvlak voor de uitbreiding zo groot mogelijk te maken, en plannen te realiseren die zo goed mogelijk ook aansluiten bij de wensen van de omgeving, werkt Dietz Strategie & Communicatie het inhoudelijke plan uit en begeleidt dit project door een zorgvuldig proces van participatie en communicatie.

Deel dit bericht

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz

Bekijk andere projecten.