Concepting

Wat doen we?

Speciaal voor deze complexe opgaven hebben wij het Urban Concepting-model ontwikkeld. Aan de hand van dit model onderzoeken wij samen met projectontwikkelaars, gemeenten, grondeigenaren of eindgebruikers van nog te ontwikkelen vastgoed, welke kansen wij vanuit onze expertisegebieden zien voor een locatie, gebied, wijk of complete stad. Altijd vanuit een duurzame visie en vanuit optimale invulling van maatschappelijke behoeftes. 

Waarom doen we dit?

Binnenstedelijke ontwikkellocaties worden steeds schaarser en de locaties die er zijn, worden steeds uitdagender om te ontwikkelen. De wensen en behoeften vanuit de maatschappij worden steeds groter, omdat door de verstedelijking de druk op voorzieningen toeneemt en steeds meer mensen direct of indirect te maken krijgen met de ruimtelijke opgaven. Kortom, ontwikkelopgaven worden complexer, zowel vanuit het perspectief van projectontwikkelaars als gemeenten. 

Hoe doen we dit?

”Van research naar een concreet plan.”

Om tot uiting te komen, starten we bij de inhoud. Om welke locatie, wijk, gebied of gemeente gaat het en welke uitdagingen zijn van belang om in ogenschouw te nemen? Wat is de planologische situatie en hoe ziet de omgeving er precies uit? Welke andere factoren zijn van invloed op de potentiële ontwikkeling, welke bredere kansen leven in de (brede) omgeving en welke behoefte dient invulling te krijgen? Op deze vragen willen we altijd eerst antwoord, voordat we vervolgstappen zetten. 

We doorlopen de volgende stappen met u:

  • Locatieonderzoek en kick-off meeting
  • Research & intelligence
  • Kansenkaart en eerste schetsen
  • Vervolgsessie & strategisch plan

Het vervolgtraject is altijd maatwerk. Hoe we dit precies invullen, bepalen we dan ook graag in nauw overleg met u.

dietz concepting - KOM Utrecht

Winnend concept: KOM Utrecht

Een greep uit onze projecten.

east
Gebiedsontwikkeling en vastgoed

Onze expertises.

Strategische communicatie

Strategische communicatie

Lees verder arrow_forward
Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

Lees verder arrow_forward
Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement

Lees verder arrow_forward
Procesmanagement & besluitvorming

Procesmanagement & besluitvorming

Lees verder arrow_forward

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.