Stakeholdermanagement

Wat doen we?

Gedegen stakeholdermanagement is de basis van de expertises van Dietz. Wij voeren gedetailleerde stakeholderanalyses uit en gebruiken deze om duurzame allianties te bouwen, nieuwe energie toe te voegen aan processen en invloed en belangen in beeld te houden.

Waarom doen we dit?

Om doelgericht resultaat te boeken is het van cruciaal belang om te begrijpen met wie je te maken hebt. Daarom brengen we in kaart wie de spelers zijn rondom een vraagstuk of project, brengen we de belangen in een krachtenveld in kaart en zorgen we ervoor dat de juiste partners betrokken worden in het proces. Op deze manier houden we grip op de situatie en kunnen we snel schakelen met diverse partijen.

Hoe doen we dit?

Het stakeholdermanagement van Dietz is gebaseerd op het bouwen van breed gedragen coalities. Mensen en partijen bij elkaar brengen en kijken hoe we gezamenlijk onze doelen kunnen verwezenlijken. Hierbij besteden we veel aandacht aan de onderlinge relaties van stakeholders en zoeken we naar hoe we belangen met elkaar kunnen verbinden en de invloed van stakeholders onderdeel kunnen maken van het proces. Heeft u verdere vragen of ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz