Transitie Omgevingswet

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 verandert het ruimtelijke speelveld aanzienlijk, omdat de huidige wirwar aan wet- en regelgeving dan gebundeld worden in één wet. Participatie heeft een cruciale rol in deze nieuwe wet, omdat vanuit een integrale visie op de leefomgeving naar de kwaliteit van de fysieke omgeving wordt gekeken. Om ervoor te zorgen dat belanghebbenden en geïnteresseerden daar voldoende bij worden betrokken, is participatie verankerd in de wet. Het is vormvrij, dus iedere gemeente mag hier op eigen wijze invulling aan geven.

Dietz gelooft dat goede participatieprocessen het verschil kunnen maken, met of zonder de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is het wel van belang dat écht wordt geluisterd naar mensen uit de omgeving. De transitie naar de nieuwe Omgevingswet betekent dat bij gemeenten en marktpartijen intern processen moeten wijzigen. Integraal naar de kwaliteit van de leefomgeving kijken betekent dat bij gemeenten meer ambtelijke afdelingen en meerdere bestuursportefeuilles betrokken zijn. Voor ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en andere initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, betekent dat eerder in het proces op diverse niveaus geschakeld moet worden – in- en extern.

Dietz helpt u bij:

  • Stakeholdermanagement
  • Procesmanagement tijdens de transitieperiode
  • Verandermanagement tijdens de transitieperiode
  • Het opstellen van het participatiebeleid

Nog vragen?

In onderstaande video legt Luc Dietz meer uit over de transitie naar de omgevingswet.

Onze expertises.

Strategische communicatie

Strategische communicatie

Lees verder arrow_forward
Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

Lees verder arrow_forward
Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement

Lees verder arrow_forward
Procesmanagement & besluitvorming

Procesmanagement & besluitvorming

Lees verder arrow_forward

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.