Transitie Omgevingswet

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 verandert het ruimtelijke speelveld aanzienlijk, omdat de huidige wirwar aan wet- en regelgeving dan gebundeld worden in één wet. Participatie heeft een cruciale rol in deze nieuwe wet, omdat vanuit een integrale visie op de leefomgeving naar de kwaliteit van de fysieke omgeving wordt gekeken. Om ervoor te zorgen dat belanghebbenden en geïnteresseerden daar voldoende bij worden betrokken, is participatie verankerd in de wet. Het is vormvrij, dus iedere gemeente mag hier op eigen wijze invulling aan geven.

Dietz gelooft dat goede participatieprocessen het verschil kunnen maken, met of zonder de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is het wel van belang dat écht wordt geluisterd naar mensen uit de omgeving. De transitie naar de nieuwe Omgevingswet betekent dat bij gemeenten en marktpartijen intern processen moeten wijzigen. Integraal naar de kwaliteit van de leefomgeving kijken betekent dat bij gemeenten meer ambtelijke afdelingen en meerdere bestuursportefeuilles betrokken zijn. Voor ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en andere initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, betekent dat eerder in het proces op diverse niveaus geschakeld moet worden – in- en extern.

Dietz helpt u bij:

  • Stakeholdermanagement
  • Procesmanagement tijdens de transitieperiode
  • Verandermanagement tijdens de transitieperiode
  • Het opstellen van het participatiebeleid

Nog vragen?

In onderstaande video legt Luc Dietz meer uit over de transitie naar de omgevingswet.

Onze expertises.

Alliantiemanagement

Alliantiemanagement

Lees verder arrow_forward
Crisis- en issuemanagement

Crisis- en issuemanagement

Lees verder arrow_forward
Strategische communicatie

Strategische communicatie

Lees verder arrow_forward
Regionale- en lokale lobby

Regionale- en lokale lobby

Lees verder arrow_forward
Stakeholder Management

Stakeholder Management

Lees verder arrow_forward
Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Lees verder arrow_forward
participatiemanagement

participatiemanagement

Lees verder arrow_forward
Alliantievorming

Alliantievorming

Lees verder arrow_forward
Mediation/coaching

Mediation/coaching

Lees verder arrow_forward
Procesmanagement

Procesmanagement

Lees verder arrow_forward
Communicatie; positionering, imago/woordvoering, omgevingscommunicatie

Communicatie; positionering, imago/woordvoering, omgevingscommunicatie

Lees verder arrow_forward
Tendermanagement

Tendermanagement

Lees verder arrow_forward
Governmentaffairs & relations

Governmentaffairs & relations

Lees verder arrow_forward
Issuemanagement en bemiddeling

Issuemanagement en bemiddeling

Lees verder arrow_forward
Branding en positionering

Branding en positionering

Lees verder arrow_forward
Participatiemanagement en procesbegeleiding

Participatiemanagement en procesbegeleiding

Lees verder arrow_forward
Alliantievorming en samenwerking strategieën

Alliantievorming en samenwerking strategieën

Lees verder arrow_forward
Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement

Lees verder arrow_forward

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz