Whitepaper - Dietz

Whitepaper: Participatie onder de Omgevingswet

23 mrt 2021

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het gaat om de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling. Bij de nieuwe Omgevingswet staan de gebruikers van de fysieke leefomgeving centraal en komt er meer ruimte voor initiatief.

Whitepaper participatie onder de Omgevingswet

Deel dit bericht