Whitepaper - Dietz

Whitepaper: Maatschappelijke meerwaarde in gebiedsontwikkeling

09 feb 2021

Het creëren van maatschappelijke meerwaarde in gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker. Dietzers Glenn JanssenKristel Jansen in de Wal en Jasper Benus hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een whitepaper waarbij de relevantie van dit onderwerp wordt uitgelicht. In deze whitepaper worden de verschillende aspecten van maatschappelijke meerwaarde beschreven met een bijpassend stappenplan om het proces – om te komen tot maatschappelijke meerwaarde in gebiedsontwikkeling – te doorlopen. Als aanvulling hierop hebben zij het Maatschappelijk Meerwaarde Model gecreëerd zodat u als gemeente of projectontwikkelaar de waarden meetbaar en concreet kunt maken voor uw project. Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan onze pagina over gebiedsontwikkeling.

Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker. Niet alleen het financiële rendement, maar ook het rendement voor de maatschappij wordt hierin meegewogen. Denk aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid, de verduurzaming van een gebied of de sociale cohesie die wordt versterkt. Bij Dietz hebben wij een aanpak waarbij we vanaf de initiatieffase van een gebiedsontwikkelingsproject de maatschappelijke meerwaarde in kaart brengen. We starten met een nulmeting, locatie- en omgevingsanalyse en stakeholdersanalyse. Daarna creëren we inzicht in de kansen en risico’s en ontwikkelen we gezamenlijk met u een maatschappelijke ontwikkelstrategie.

Whitepaper: Maatschappelijke meerwaarde in gebiedsontwikkeling

Deel dit bericht