Nieuws - Dietz

Wat u moet weten na prinsjesdag 2020

23 sep 2020

Meer dan een week geleden was het weer zover, de opening van het nieuwe politieke seizoen op Prinsjesdag. Deze was anders dan de Prinsjesdagen die we gewend zijn. Geen koets, geen publiek en geen hoedenparade. Daarnaast overschaduwde de ontwikkelingen rondom het coronavirus deze dag.  Niettemin is de inhoud in dit historische jaar belangrijker dan ooit. De Troonrede bracht weer relevante aspecten aan bod, onder andere over vastgoed en gebiedsontwikkeling. Wat zijn de kabinetsplannen voor 2021? Deze delen wij graag met u.

  • Ruimere PFAS-norm voor bouwers/beleggers

Het kabinet wil bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de PFAS-normen makkelijker financieel kunnen helpen. Per juli 2020 waren de regels voor de PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) al tijdelijk verruimd. Hierdoor kunnen bouwers grond waar PFAS-stoffen in voorkomen makkelijker verplaatsen en hergebruiken. Zo mag de landbodem een hogere waarde aan PFAS bevatten, is het verschil in regels voor grond en bagger verdwenen en kunnen bedrijven grond en bagger makkelijker hergebruiken. Momenteel wordt er verder onderzoek gedaan en in het voorjaar van 2021 worden de definitieve regels voor PFAS in de bodem en bagger vastgesteld.

  • Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan BENG-norm

Zeer relevant voor de bouwsector. Per 2021 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouw eisen). Dit betekent dat er striktere regels worden opgelegd om het energiegebruik te verlagen. De BENG-norm is verschillend voor ieder gebouwtype. Er wordt met drie criteria gewerkt, namelijk: de maximale energiebehoefte in kWh per m2, Het maximale primair fossiel energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

De noodzaak om (bijna) energieneutraal te bouwen en te renoveren neemt sterk toe: niet alleen vanwege de klimaatverandering maar ook vanwege het afbouwen van betaalbare fossiele energie (bijvoorbeeld minder gas in Nederland).

  • Overdrachtsbelasting: startersvrijstelling en tariefverhoging

Jonge starters van 18 t/m 35 jaar krijgen per januari 2021 een tijdelijke startersvrijstelling. Dit betekent dat zij onder voorwaarden eenmalig een woning aan kunnen kopen zonder heffing van overdrachtsbelasting. Het kabinet wil starters op de woningmarkt een steuntje in de rug geven.

Voor ondernemers die een bedrijfspand kopen voor eigen gebruik en beleggers die woningen of bedrijfspanden opkopen om te verhuren stijgt de overdrachtsbelasting. In 2021 is de overdrachtsbelasting 8%. Deze was voorheen 2% voor woningen en 6% voor andere vastgoedobjecten.

  • Eenmalige huurverlaging (sociale woningbouw)

Er komt een nieuwe wet voor eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. Woningcorporaties worden in 2021 eenmalig verplicht om onder voorwaarden de huur te verlagen bij huurders die ‘duur scheefwonen’. Huurders krijgen recht op huurverlaging als hun inkomen ligt onder de inkomensgrens van passend toewijzen en de huurprijs hoger is dan de voor hen van toepassing zijnde aftoppingsgrens.

De huurder kan zelf ook met een verzoek tot huurverlaging komen. Hiervoor moet de huurder wel kunnen aantonen dat ze in de zes maanden voorafgaand de aanvraag onder een bepaalde inkomensgrens valt.

  • Impuls bouw nieuwe woningen

Goed nieuws voor bouwers, ontwikkelaars, beleggers en woningzoekenden. Het kabinet geeft het komende jaar een extra impuls van 450 miljoen euro aan de bouw van woningen, bovenop de maatregelen en investeringen die al waren gedaan. Of het genoeg is om de huidige woningnood op te lossen is nog maar de vraag.

  • Omzetten leegstaande woningen naar winkels

In 2021 wordt eenmalig 20 miljoen extra ter beschikking gesteld voor de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie die de overheid al eerder had ingesteld. Met deze Financieringsfaciliteit wordt ondersteuning geboden aan het ombouwen van binnenstedelijk vastgoed naar woningen. Met deze extra beschikking is er totaal 58 miljoen beschikbaar in 2021.

Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwe regeringsplannen, welke kansen deze mogelijk bieden voor uw organisatie en welke trends en ontwikkelingen er nog meer spelen in de sector gebiedsontwikkeling- en vastgoed? Neem dan contact met ons op.

 

Deel dit bericht