Blog - Dietz

Vijf stappen voor participatie onder de Omgevingswet

15 sep 2017

In de nieuwe Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming. Het moment waarop participatie plaatsvindt verandert ten opzichte van het huidige stelsel. Door eerst gezamenlijk naar kansrijke oplossingen te zoeken en pas dan gedetailleerd onderzoek naar het gekozen alternatief te doen.

Participatie wordt onder de Omgevingswet verplicht bij een projectbesluit. Hoewel de nieuwe wet pas over enkele jaren wordt ingevoerd, stellen veel gemeenten nu al de voorwaarde dat de belanghebbenden in de omgeving op voorhand worden geïnformeerd en betrokken bij de planvorming van ruimtelijke projecten.

Omdat participatie nu al een belangrijke voorwaarde voor medewerking is en participatie de komende jaren steeds belangrijker wordt is het van belang om te investeren in goed georganiseerde participatieprocessen. In dit animatiefilmpje leggen we in vijf stappen uit hoe je de participatie onder de nieuwe Omgevingswet het beste kan organiseren.

Deel dit bericht