Blog - Stephanie Baneke

Vastgoedontwikkeling en maatschappelijke meerwaarde, een logische keuze?

22 mrt 2021

Vastgoedontwikkelaars worden vaak met enige achterdocht ontvangen in de buurt. Financieel rendement staat voorop en maatschappelijke meerwaarde is bijzaak. Of toch niet? Het belang van maatschappelijke meerwaarde creëren in (gebieds)ontwikkeling wordt steeds groter. Dit is door de coronapandemie nog maar eens stuk zichtbaarder geworden en wordt door steeds meer beleggers en ontwikkelaars onderschreven. Maar hoe verwerk je dit?

The bigger picture

Waar het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving vroeger werd gezien als een taak van lokale overheden, is er een verschuiving gaande waar steeds meer private partijen de leefomgeving juist als uitgangspunt nemen voor vastgoedontwikkeling. In deze ontwikkelvisie wordt vanuit maatschappelijke meerwaarde geredeneerd en wordt dit vervolgens vertaald naar plannen met een gezond financieel rendement.      

Dit is ook het uitgangspunt van de ontwikkelcombinatie EarthY, Plegt-Vos en ABC Vastgoed. Na de overname van het Eemklooster te Amersfoort van Amvest is allereerst de dialoog aangegaan met de (directe) omgeving. De opgaven zijn groot en complex, en door deze transparant te delen met de stakeholders wordt het inzichtelijk welke afwegingen gemaakt moeten worden. Door gezamenlijk de kaders te bepalen wordt een betrokken gemeenschap gecreëerd. Dit zorgt voor betere plannen, maar ook voor een algeheel sneller proces omdat een plan aangetoond breed gedragen wordt.   

Het benutten van de kansen

In dit proces wordt continu gekeken hoe sociale, ecologische en financiële waarde in balans te houden. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar het gekochte vastgoed maar ook juist in breder perspectief geplaatst. In welk leefgebied vindt de ontwikkeling plaats, en welke kansen liggen daar? Door actief op zoek te gaan naar partners in de omgeving wordt er gezocht naar een samenwerkingscoalitie. Door beter te begrijpen wie precies profiteert van een project, oftewel stakeholder value, kunnen de kosten en opbrengsten eerlijker verdeeld worden. Middels placemaking wordt het duidelijk wie en hoe van de maatschappelijke meerwaarde wordt geprofiteerd. Door dit vervolgens open op tafel te leggen, ook politiek gezien, wordt er een heel ander gesprek gevoerd.

Door op zoek te gaan naar kansen in ontwikkeling in plaats van het afdekken van risico’s biedt deze visie op vastgoed meer mogelijkheden. Door maatschappelijke investeringen slim te integreren in een business model is maatschappelijk meerwaarde creëren geen bijzaak meer maar hoofdzaak. Zo’n proces starten is maatwerk, toch zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten om hierin mee te nemen. 

5 X belangrijke uitgangspunten:

  • Wees transparant over de opgaven waar u als ontwikkelaar voor staat; 
  • Schep duidelijkheid over de kaders van participatie en maatschappelijke meerwaarde;
  • Betrek stakeholders zo vroeg mogelijk in het proces van planvorming;
  • Zorg dat publiek, privaat en maatschappelijke partijen betrokken zijn bij de planvorming;
  • Benut kennis en geschiedenis van de stakeholders in het gebied.

Kortom, door een duurzame en betrokken gemeenschap te creëren ontstaat een win-win situatie waarbij er ook nog eens een bijdrage wordt geleverd aan een betere leefomgeving. Benieuwd naar de ontwikkelingen rondom dit project? Bekijk dan ook de website: http://www.eemklooster.nl/

Wilt u meer informatie over maatschappelijke meerwaarde in gebiedsontwikkeling? Download dan onze whitepaper of neem contact met ons op via info@dietz.nl

Deel dit bericht