Blog - Luc Dietz

Placebranding als middel om waarde te creëren bij gebiedsontwikkeling

02 dec 2019

Nederland heeft te maken met een hoge woningbouw-opgave en behoefte aan nieuwe vormen van ruimtegebruik, hierdoor wordt er volop ontwikkeld en nieuwe plekken gecreëerd voor wonen, werken en recreatie. Maar hoe kan een gebied opvallen en zorg je ervoor dat het gebied toekomstbestendig wordt ontwikkeld en bewoners, bezoekers en/of bedrijven aantrekt?

Dietz Strategie & Communicatie adviseert partijen om gebiedsmarketing- en communicatie in te zetten bij (her)ontwikkeling van gebieden. Niet pas na de realisatie, maar juist bij de start van het proces. Op deze wijze kun je er meer voordeel uithalen die positieve effecten hebben op de lange termijn, zoals het aantrekken van investeerders, het bouwen van coalities om ontwikkelingen voor elkaar te krijgen en het creëren van ambassadeurs voor je gebied. Speciaal voor ontwikkelaars, investeerders, overheden en ondernemers blogt Luc Dietz op Cstories over hoe je meerwaarde kunt creëren met gebiedsmarketing, ook wel Placebranding genoemd.

Lees dit artikel via: Cstories.nl

Deel dit bericht