Blog - Sylvester Bongers

Markt en overheid nog niet klaar voor participatie onder Omgevingswet

15 sep 2017

Op het seminar Participatie onder de Omgevingswet hebben Stibbe Advocaten & Notarissen en Dietz Strategie & Communicatie de deelnemers meegenomen in de toekomst van participatie onder de Omgevingswet. De belangrijkste uitkomst is dat heldere randvoorwaarden noodzakelijk zullen zijn en dat juridisering voorkomen moet worden. De kracht van participatie ligt tenslotte in de interactie met belanghebbenden in de omgeving en niet in regels die vooral op papier gelden.

De wijze van participatie, het betrekken van belanghebbenden bij plan- en besluitvorming, verandert onder de nieuwe Omgevingswet. Participatie moet straks veel meer vooraf plaatsvinden om de kwaliteit van plannen te verbeteren, zodat besluitvorming soepeler verloopt. Decentrale overheden hebben de mogelijkheid onder de Omgevingswet om inhoudelijke eisen te stellen aan de participatie, terwijl de Rijksoverheid participatie zo veel mogelijk vormvrij houdt. Dit maakt het lastig om de kwaliteit van participatie te toetsen en dus is het van belang om nu al te werken aan heldere randvoorwaarden en kaders voor participatie.

Jan Reinier van Angeren, partner afdeling Bestuursrecht bij Stibbe: “We moeten wel oppassen dat we participatie niet te veel juridiseren. Ik raad het Ministerie aan om de omgevingsvergunningen niet afhankelijk te laten zijn van participatie. Het betrekken van de omgeving is een fantastische manier om aan de voorkant plannen beter te maken en te zorgen voor breed draagvlak onder belanghebbenden. Voldoende juridische kennis is daarbij van doorslaggevend belang. Voor de deelnemers aan de participatie is het belangrijk dat de juridische randvoorwaarden al meteen helder zijn. Wij dragen dus vanuit Stibbe ook graag ons steentje bij om participatie succesvol te maken.”

“Dat participatie vormvrij is wil niet zeggen dat het minder belangrijk is. Het is juist een van de essentiĆ«le aspecten van de wet en heeft daarom ook echt een prominente rol”, aldus Hayke Veldman die als Tweede Kamerlid woordvoerder Omgevingswet was en ook sprak op het seminar.

Luc Dietz, managing partner bij Dietz Strategie & Communicatie, benadrukte dat participatie in alle projecten die zijn bureau de afgelopen 12 jaar heeft uitgevoerd van doorslaggevend belang is geweest. Luc Dietz: “Nu het vrijblijvende er voor marktpartijen vanaf gaat omdat zij straks verantwoordelijk zijn voor de participatie, is het voor hen belangrijk om nu al te investeren in voldoende kennis over dit onderwerp. Maar ook overheden hebben een grote verantwoordelijkheid: zorg voor een standaard-kader zodat de criteria van participatie in iedere gemeente gelijk zijn. De uitvoering is natuurlijk per project verschillend en dus maatwerk”.

Dietz Strategie & Communicatie heeft in aanloop naar het seminar een animatie ontwikkeld waarin de belangrijkste stappen voor een goed participatieproces uiteengezet worden. Vanuit de participatiegedachte gaat het bureau de komende periode gesprekken aan met organisaties en belanghebbenden om het participatiemodel van Dietz verder te optimaliseren.

Deel dit bericht