Blog - Erik Lievers

Find a way, or make one.

26 apr 2019

Wat doe je als je de vraag krijgt van een gebiedsontwikkelaar die een plan wil realiseren op een terrein dat niet past binnen het vigerende bestemmingsplan én niet past in het provinciaal en gemeentelijk beleid én niet op steun van de omgeving kan rekenen?

Niet aan beginnen denkt u wellicht, maar voor ons vormen dergelijke vraagstukken juist de kern van ons werk. Daarom werken we bij Dietz: voor complexe vraagstukken moet u juist bij ons zijn.

Wat gebeurt er binnen ons kantoor als wij zo’n vraag krijgen?

Allereerst gaan we kijken welke collega’s we bij de vraag gaan betrekken. Vaak zijn voor dergelijke vraagstukken meerdere disciplines nodig; omgevingsmanagement, alliantiemanagement, branding en positionering. Allemaal disciplines die we als bureau in huis hebben. We beginnen dan ook vaak met het samenstellen van een multidisciplinair team. Sinds kort hebben we ook een architect in huis, die ons kan helpen om concepten te visualiseren of bestaande concepten te herpositioneren.

Vervolgens gaan we een stakeholdersanalyse uitvoeren, waarbij we;

Het bestaand beleid inventariseren;

De politieke situatie in beeld brengen (welke partijen in college, inhoud college- en individuele verkiezingsprogramma’s, welke partijen hebben in het verleden over dit onderwerp moties/amendementen ingediend;

In kaart brengen wie de voor- en tegenstanders zijn of kunnen worden en welke belangen zij mogelijk hebben;

Onderzoeken wat hierover al in de (social)media/vakliteratuur is verschenen;

Verder kijken we ook of er andere ontwikkelingen zijn die de gewenste ontwikkeling ondersteunen, zoals bijv. de bouw van een nieuwe school, de aanleg/uitbreiding van een treinstation in de omgeving, enz.;

Ook kijken wij naar ons groot zakelijk en persoonlijk netwerk, wie kennen we er, wie kunnen we benaderen voor meer informatie, wie kan onze inzet eventueel ondersteunen, etc.

En dan gaan we aan de slag met mailen, bellen, gesprekken voeren, kopjes koffiedrinken, bijeenkomsten organiseren, multi-mediacampagnes voeren en vooral partijen met elkaar in verbinding brengen. Dit doen we soms achter de schermen, maar soms ook gewoon ervoor.
Dit alles met het uiteindelijk doel om (bestuurlijke en maatschappelijke) weerstand om te buigen in meerwaarde, zodat er echt draagvlak ontstaat voor het plan. Elk haakje dat we hebben gevonden gebruiken we. Dus niet one-way, maar maatwerk; The Dietz-way.

Deel dit bericht