Blog - Jorinke Vos

Drie must reads, voor nog beter haalbare projecten

12 aug 2019

Bij Dietz Strategie & Communicatie werken we elke dag aan het creëren van publiek, politiek en maatschappelijk draagvlak voor complexe, ruimtelijke projecten. Hiervoor zijn we betrokken bij projecten variërend van grote gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen, middelgrote tot kleine herontwikkelingen en diverse duurzaamheids- en natuuropgaves. Iedere dag en binnen elk project werken we nauw samen met andere vakexperts, zoals projectontwikkelaars, stedenbouwkundige, architecten en juristen en komen we in al onze projecten wethouders, burgers en journalisten tegen. Een dynamisch speelveld, dat iedere dag weer nieuwe uitdagingen met zich mee brengt.

Binnen dit dynamische speelveld zoeken we bij Dietz altijd naar de juiste balans tussen theorie en praktijk om onszelf scherp te houden. Want, naast alle ervaringen die we in de praktijk opdoen, ontwikkelt de wereld om ons heen zich ook door. Met de kennis uit deze boeken weten wij projecten nog beter haalbaar te maken. Met de zomerperiode voor de deur wil ik jullie daarom deze leestips meegeven:

  • Handboek Strategisch OmgevingsManagement (SOM)

  • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

  • Zo werkt gebiedsontwikkeling

Jorinke Vos leestips dietz

Handboek Strategisch OmgevingsManagement (SOM) – M. Wesselink

Allereerst het ‘Handboek Strategisch OmgevingsManagement’ (SOM). SOM is gericht op het bouwen aan een duurzame dialoog en relatie met de omgeving om niet alleen conflicten te helpen voorkomen (bijv. vertraging in projecten), maar de plannen daadwerkelijk ook beter te maken. SOM gaat daarbij uit van het Mutual Gains-gedachtegoed, waarbij vanuit oprechte interesse in de belangen in plaats van standpunten van partijen wordt gezocht naar een oplossing die door alle betrokkenen gedragen en als winst beoordeeld wordt. De kracht van SOM zit hem daarbij niet in het denken vanuit macht, maar vanuit wederzijdse belangen.

Handboek Strategisch Omgevingsmanagement – M. Wesselink

Elementen van de SOM-methodiek spelen altijd een rol in onze projecten en helpt ons om ‘on speaking terms’ met alle stakeholders te komen en te blijven. Dit vraagt van ons als adviseurs verschillende kwaliteiten. In het handboek wordt daarvoor het veranderkundig kleurendenken van Caluwé aangehaald. “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” helpen mij daarnaast ook om de juiste afwegingen te maken.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – S.R. Covey

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap geeft namelijk inzicht in hoe je met meer succes en impact je werk kunt doen. Covey redeneert daarvoor van binnen naar buiten. Hij gaat er vanuit dat de lens waardoor we kijken (ons paradigma) bepalend is voor de interpretatie van wat we zien (ons referentiekader). Het volgende waarnemingsexperiment maakt dit inzichtelijk:

“We denken dat we de dingen helder en objectief zien, totdat we erachter komen dat voor iemand anders vanuit zijn optiek hetzelfde geldt. Naarmate we ons meer bewust zijn van onze paradigma’s, kunnen we ze beter toetsen aan die van anderen en proberen onze visie te verbreden.” – Covey

Dit inzicht helpt om effectiever het contact met anderen aan te gaan. Want juist ook op emotioneel en persoonlijk vlak bestaan deze verschillen in paradigma’s. Het draait daarbij om de juiste balans te vinden tussen – zoals Covey dat noemt – het geproduceerde (P) en het productieapparaat of -middel (PM). Of in mijn eigen woorden: een goede balans te vinden tussen de aandacht voor wat je wilt bereiken en anderzijds je relatie met de ander. De balans op je emotionele bankrekening met de ander is daarvoor een mooie graadmeter: je moet regelmatig stortingen doen, om van tijd tot tijd ook wat op te kunnen nemen.

Vrij vertaalt zijn de belangrijkste lessen – de zeven eigenschappen – die ik meeneem uit Covey:

  • Richt je vooral op je cirkel van invloed

  • Leef naar je persoonlijke missie

  • Focus je op zaken die belangrijk zijn en niet dringend en delegeer resultaatgericht

  • Denk win-win en heb geloof in de derde weg

  • Stel je open voor invloed door eerst echt te luisteren

  • Weet verschillen op waarde te schatten

  • Houd jezelf lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel in balans

Zo werkt gebiedsontwikkeling – F. de Zeeuw

Last but not least, biedt het handboek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’ een prachtig overzicht van alle stappen en aspecten van het gebiedsontwikkelingsproces. En geeft je dus een prachtig beknopt kijkje in de keuken van de andere vakdisciplines. Het proces, de organisatie, financiën (o.a. de grondexploitatie), wetgeving en participatie. Maar ook op de inhoudelijke aspecten van gebiedsontwikkeling zoomt het boek nader in. Thema’s zoals duurzaamheid, functiemening, openbare ruimte en stedenbouw worden behandeld. Verder gaat het boek dieper in op een aantal domeinen die nauw raken aan gebiedsontwikkeling: het mobiliteitsvraagstuk, de klimaatadaptatie en de energietransitie. Thema’s waar we vandaag de dag niet meer omheen kunnen en waar iedereen mee te maken krijgt. Daarom is ook dit boek mijn inziens een echte must read!

Welke ‘must reads’ tip jij ons?

Augustus 2019, Jorinke Vos

Deel dit bericht