Blog - Glenn Janssen

De eerste stap naar een omgevingsvisie voor Vijfheerenlanden

22 aug 2018

Maandag 13 augustus, we zitten nog midden in de vakantieperiode en het weer is omgeslagen.
Tussen de regenbuien door druppelen de beleidsadviseurs van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden langzaam binnen. De natte en droge broeken verraden wie met de auto is gekomen en wie is komen lopen vanaf het station.

De uitdaging van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

In november vinden er verkiezingen plaats in de gemeente Zederik, Leerdam en Vianen en mogen de inwoners hun nieuwe volksvertegenwoordigers kiezen. Op ambtelijk niveau wordt er al enige tijd druk samengewerkt en vinden er voorbereidingen plaats voor als de nieuwe gemeenten officieel van start gaat. Eén van de grote uitdagingen waar de gemeente voor staat is de invoering van de omgevingswet, te beginnen met het maken van de omgevingsvisie.
De omgevingsvisie is een strategische, integrale langetermijnvisie op hoofdlijnen die de
ontwikkelingen en ambities voor de fysieke leefomgeving van de gemeente vastlegt. Met andere
woorden: waar wil de nieuwe gemeente de komende 20 jaar naartoe, waar liggen de uitdagingen,
wat maakt dat het hier over 20 jaar fijn wonen, werken en leven en wat voor gemeente zijn en
willen we zijn? Het maken van zo’n nieuwe omgevingsvisie is voor iedere gemeente een hele opgave en dus helemaal voor drie gemeenten die op het punt staan te fuseren.
‘Waar beginnen we?’ vroeg de gemeente Vijfheerenlanden zich af. En hoe werken we vanuit 15
verschillende kernen toe naar één gezamenlijk toekomstbeeld en één gezamenlijke identiteit. Een
uitdaging waar wij natuurlijk graag bij helpen.

Na een leuke kennismakingsronde -waarin iedereen zijn of haar beleidsachtergrond torpedeerde als uitgangspunt voor de nieuwe omgevingsvisie- startten we met een quiz waarin de keuzestress werd aangewakkerd: spelen we in op de vergrijzingsgolf of bouwen we voorzieningen voor jonge gezinnen, werken we toe naar gecentraliseerde voorzieningen of voorzieningen per kern? Spelen we in op de (woon)behoeften vanuit Utrecht en op welke onderwerpen varen we onze eigen koers?

Een rode lijn in een bos van Post-its

Toen begon het grote Post-it-plakken-spel, waarin iedereen zich moest uitlaten over de stenen,
genen, kernwaarden en USP’s van Vijfheerenlanden. Er werd gekeken naar de overeenkomsten en
verschillen tussen de drie gemeenten en we gingen op zoek naar het Archetype -een identiteit die aan de basis ligt van ons gedrag– van de nieuwe gemeente. Is Vijfheerenlanden een ontdekker die denkt in mogelijkheden, een verzorger die aandacht geeft of toch de rebel die schopt tegen de status quo?

De mooi ingerichte cursusruimte veranderde langzaam in een geel Post-it-bos waar zich –na enkele verhitte maar faire discussies– langzaam maar zeker een rode lijn begon af te tekenen. Post-its werden gegroepeerd, enkele werden herschreven en sommige in een verdomhoekje gehangen om snel te vergeten. Hierna volgde een schrijfexercitie waarin het verhaal van de gemeente Vijfheerenlanden –de short story– als onderlegger voor de nieuwe omgevingsvisie werd opgetekend. Na een intensieve, inspirerende maar vooral gezellige middag zagen we elf blije gezichten het pand verlaten. Een eerste stap op weg naar een nieuwe omgevingsvisie voor Vijfheerenlanden!

Deel dit bericht