Blog - Jasper Benus

De eerste coöperatieve Wijkraad van Nederland

10 jan 2018

In de Groningse Oosterparkwijk is de eerste coöperatieve Wijkraad van Nederland gestart. Dit is een vooruitstrevend voorbeeld van hoe overheden anders kunnen – en moeten – omgaan met de steeds mondiger wordende burger. Zeker in wijken waar nog veel uitdagingen – en daarmee automatisch ook veel kansen – liggen, om welke redenen dan ook.

Wijkbewoners weten wat er speelt in hun wijk en kennen de problemen, kansen en uitdagingen in hun wijk beter dan wie dan ook. Door wijkbewoners nauw samen te laten werken, met elkaar maar ook met de lokale politiek, ontstaat een nieuwe dynamiek. De bewoners krijgen meer inzicht in de keuzes waar het politieke bestuur mee te maken krijgt en vice versa. Er is lef voor nodig om vervolgens ook nog daadwerkelijk een budget te koppelen aan de zeggenschap van de Wijkraad, zodat er ook echt kan worden geïnvesteerd in kansen voor de wijk.

Als deze pilot in Groningen werkt en andere steden nemen dit soort werkvormen over, dan kan dit – zeker in combinatie met de invoering van de Omgevingswet – belangrijke veranderingen teweegbrengen in hoe op lokaal niveau het politieke speelveld eruit komt te zien. Burgers krijgen door dit soort werkvormen niet alleen meer zeggenschap over hun directe leefomgeving, ze krijgen straks na de invoering van de Omgevingswet (naar verwachting in 2021) ook daadwerkelijk meer invloed doordat ruimtelijke aanpassingen sneller van de grond kunnen komen.

Een gedurfde zet van de gemeente Groningen en mogelijk ook een hele belangrijke met oog op de toekomst. Ik hoop van harte dat het een geslaagde pilot wordt.

Jasper Benus | Senior Adviseur

Deel dit bericht