Blog - Jasper Benus

Bijzondere tijden, bijzondere maatregelen, bijzondere initiatieven

20 mrt 2020

De afgelopen week heeft naast een hoop dieptepunten gelukkig ook mooie dingen gebracht. Denk aan het nationaal applaus voor zorgmedewerkers, die zich nu drie keer een slag in de rondte werken om de crisis te bezweren. Of de oproep aan oud-zorgmedewerkers om te komen helpen en de medewerking die kader stellende organisaties daaraan verlenen door de BIG-registratie niet langer leidend te laten zijn.

Ook op kleinere schaal ontstonden tal van initiatieven die op sociaal-maatschappelijk vlak bijdragen aan het welzijn van mensen. In deze – onwerkelijke – nieuwe werkelijkheid zijn dit soort initiatieven van groot belang. Het zijn bijzondere tijden en die vragen om bijzondere maatregelen. Als overheid, als burgers en als bedrijfsleven. We moeten elkaar helpen en er samen voor zorgen dat alles zo snel mogelijk weer normaal is. Tot die tijd moeten we blijven draaien. Met elkaar is hierin leidend.

Economische impact

De impact op de economie is enorm. Veel mensen kunnen noodgedwongen hun werk niet uitvoeren en de verhalen van ondernemers en medewerkers in de horeca, evenementen- en het onderwijssector zijn schrijnend. En ook de retailsector heeft het enorm zwaar, met de teruglopende bezoeken, extra regels en alle uitdagingen om veiligheid van zowel personeel als bezoekers te borgen. Van supermarkten, tot bouwmarkten en tuincentra, waar dit een extra uitdaging is omdat mensen toch bezig willen blijven. Om voor hun naasten te zorgen, of om de flink kleinere leefwereld zo mooi mogelijk te houden.

We moeten ook aan hen denken en waar mogelijk een helpende hand bieden. Al is het maar door in de eerste plaats om een grotere verspreiding van het virus te voorkomen en waardering uit te spreken voor het werk dat zij doen. Of door mee te denken over nieuwe, creatieve werkvormen en verbindingen te leggen die tot nieuwe ideeën leiden. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben een onderlinge verantwoordelijkheid om te zorgen dat de economie, gegeven deze bizarre omstandigheden, zoveel mogelijk blijft draaien. Dit kunnen we doen door aan elkaar te denken, elkaar een duwtje in de rug te geven of door een helpende hand uit te steken als die ruimte er is.

Verbinding belangrijker dan ooit

Nu het onmogelijk is om fysieke verbindingen te leggen, moeten we opzoek naar nieuwe manieren. Verbindingen zijn nu belangrijker dan ooit, want nieuwe ideeën geven hoop en energie en dat heeft iedereen op dit moment nodig. Laten we ook vooral denken aan kwetsbare doelgroepen, van eenzame mensen tot mensen die lichte zorg kunnen gebruiken. Aan ouderen en de impact van de sluiting van verzorgingshuizen, op hen, hun families en het personeel daar.

Het is fantastisch om te zien wat in deze tijd van crisis ineens allemaal mogelijk is en georganiseerd wordt. Aan onderling contact, maar ook aan initiatieven vanuit zwaar getroffen sectoren zoals cultuur en horeca. Restaurants die – om voedselverspilling tegen te gaan én om mensen een mooie avond te bezorgen – culinaire hoogstandjes bezorgen. Theatervoorstellingen die nu online gehost worden. Mijn uitdaging aan jullie: kom met ideeën en denk ondanks alle risico’s, ook in kansen. De twee belangrijkste ingrediënten voor verbinding hebben we in handen: dat is het internet én nog belangrijker, onszelf!

Stay home, stay safe!

Hoe lastig ook: blijf zoveel mogelijk thuis. Het is voor professionals die normaliter dagelijks van kantoor, naar vergadering, naar bijeenkomst en lunchafspraak hoppen bijna niet te doen. Maar het moet. Er is een hoop op afstand te doen, zo niet alles. Vorige week zaterdag 14 maart besloten we met één van onze opdrachtgevers een volledig digitale en online participatiebijeenkomst te organiseren. Dat is niet ideaal maar werkte prima en de afgelopen week hebben we met de participanten regelmatig contact onderhouden. Iedereen had iets meer tijd om echt in de informatie te duiken en dit levert nu kwalitatief geweldige input op. Net zo belangrijk: het leverde een hoop contact en leuke gesprekken op. En dat is, zeker nu, ook wat waard.

Oproep

Dus, een oproep aan alle bedrijven en organisaties die een maatschappelijke rol hebben of zouden moeten hebben: ”Betrek juist nu burgers, organisaties, belanghebbenden en andere relevante stakeholders bij vraagstukken!” Iedere reden om binnen te blijven en tijd nuttig te besteden is een goede. En als dat ook nog eens samen met anderen kan, is dat alleen nog maar beter.

Denk na over welke verbindingen jij als organisatie kan leggen en in welke behoefte je kunt voorzien. Of dit nu gaat om kennis, spullen, software, denkkracht – laat het weten, zodat anderen met je kunnen meedenken en er nieuwe ideeën ontstaan. Doe dit uiteraard op afstand en kom op andere manieren in verbinding met elkaar. Ben je als organisaties nog zoekende hoe je meetings op afstand organiseert en de omgeving betrekt bij vraagstukken? Wij delen graag onze ervaring van afgelopen week.

Laten we er met z’n allen het beste van proberen te maken, om de economie draaiende te houden én mensen te helpen. Op zoek te blijven naar nieuwe verbindingen, ideeën en creativiteit. Samen kunnen we dat. Dat weet ik zeker.

Deel dit bericht