Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling gaat over de ontwikkeling van een afgebakend gebied, zoals de transformatie van een bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied. Dit gaat gepaard met samenwerkingen tussen vele partijen, procesmanagement, communicatie, participatie en het zoeken naar het gedeelde belang tussen diverse stakeholders. Aanpassingen in de fysieke leefomgeving hebben invloed op politieke ambities (willen we meer woningen of meer groen), de directe omgeving (ik woon straks naast een wijk in plaats van een bedrijventerrein) en commerciële partijen (hoe kan ik als ontwikkelaar een haalbare ontwikkeling realiseren). Dit maakt gebiedsontwikkeling een complex proces.

Voormalig defensieterrein utrecht

Voormalig defensieterrein Utrecht

Vraagstukken gebiedsontwikkeling 

Werkplaats Overvecht

Ervaringen gebiedsontwikkeling 

Met deze en meer vraagstukken omtrent gebiedsontwikkeling ondersteunen wij u graag. Wij hebben bijna vijftien jaar ervaring met gebiedsontwikkeling met ruim 200 projecten. Van het creëren van allianties en het organiseren van politiek draagvlak, tot het opzetten en uitvoeren van zorgvuldige participatieprocessen en het communiceren over en positioneren van projecten in de fysieke leefomgeving. Dit hebben wij onder andere gedaan in:

Houten coalitie - Dietz

Houten coalitie

Wat is de toekomst van gebiedsontwikkeling?

In onze podcastserie: Planologisch wordt er samen met Luc Dietz en Jasper Benus gekeken naar de veranderingen op het gebied van gebiedsontwikkeling. Zijn er veranderingen ontstaan door de coronacrisis? En zijn er naast deze crisis nog meer veranderingen die in deze sector spelen? Er wordt ingezoomd op de problemen op de woningmarkt waar vooral ook door de coronacrisis de leefomgeving belangrijker is geworden. Daarnaast wordt de nieuwe Omgevingswet besproken en de kansen die er nu en in de toekomst liggen. Via deze link kunt u de podcast beluisteren.

 

Meer informatie over het proces, de stakeholders, alliantievorming, participatie en maatschappelijke meerwaarde in gebiedsontwikkeling? Lees hieronder meer over deze onderwerpen: 

Alliantievorming en gebiedsontwikkeling

Het verbinden van relevante spelers en het bouwen van commitment is de basis voor een sterke alliantie. Alliantievorming is van belang bij gebiedsontwikkeling om partijen bij elkaar te krijgen en effectief samen te werken. Bij Dietz behartigen we uw belangen, inspireren we bestuurders en slaan met elkaar de bruggen die nodig zijn. Zo weten we strategisch invloed uit te oefenen op de politieke en publieke opinie en kunnen we doelgericht het gewenste resultaat behalen.

Publiek en politiek draagvlak bij gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling projecten zijn meestal veel stakeholders betrokken. Van provincies en gemeenten tot ontwikkelaars, corporaties en welzijnsorganisaties, burgers en ondernemers. Deze hebben allemaal een eigen houding, belang en invloed op het gebiedsontwikkelingsproces. Een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling is dan ook om alle belangen en behoeften van de stakeholders in kaart te brengen. Op deze wijze kun je op zoek gaan naar het gedeelde belang van de partijen.

Om een goede stakeholdersanalyse uit te voeren breng je de partijen in kaart, voer je gesprekken met partijen en vraag je door naar behoeften en belangen die zij hebben bij het project. Deze stakeholders kun je in een matrix uitzetten en zo het participatieniveau per stakeholder(groep) bepalen. Wil je de desbetreffende stakeholders laten meewerken, meedenken of alleen informeren?

Welke rol speelt participatie bij gebiedsontwikkeling?

Participatie is cruciaal bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Veranderingen in de fysieke leefomgeving hebben invloed op de bewoners en ondernemers uit de omgeving. Daarom is het van belang om een gedegen participatieproces op te zetten. Bij Dietz doen we dit met het diabolo-model. Op basis van vijf fases richten we het proces in en bepalen we de inhoud ervan. Dit begint met het breed ophalen van informatie, wat vervolgens verder uitgewerkt wordt met een selecte groep. Daarna wordt dit weer breed teruggekoppeld om het draagvlak te pijlen. Door een participatietraject op deze gestructureerde wijze aan te pakken beschikken we aan het eind van het proces over een betere inpassing van de ontwikkeling en breder draagvlak in de omgeving voor de nieuwe bestemming van het gebied.

In participatieprocessen kijken wij altijd naar een ideale combinatie van offline- en online werkvormen. Vooral in deze periode hebben wij veel ervaring opgedaan met online bijeenkomsten, wat ook voordelen met zich meebrengt. Denk aan het sneller bereiken van een grote groep en het betrekken van jongeren in het participatieproces. Meer weten over online participatie? Lees hier onze blog met tips.

diabolomodel

Dietz Diabolo-model

Positionering bij gebiedsontwikkeling

Om vroegtijdig publiek en politiek draagvlak en zichtbaarheid en herkenning te creëren voor een gebiedsontwikkelingsproject is het van belang om ook de positionering vroegtijdig in het proces mee te nemen. Op basis van onderzoek naar vergelijkbare gebieden, de wensen en behoeften van de doelgroep en natuurlijk de locatie en omgeving bepaal je gezamenlijk met de omgeving en belanghebbenden een scherpe en onderscheidende positionering. Dit vormt de basis voor de branding en marketing van het gebied en kan worden doorvertaald in zowel de ruimtelijke omgeving, tijdelijke activiteiten zoals placemaking en in de marketingcommunicatie.

Ontwikkelvisie landgoed gulbergen

Ontwikkelvisie landgoed Gulbergen

Hoe creëer je maatschappelijke meerwaarde in gebiedsontwikkeling?

Maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker. Niet alleen het financiële rendement, maar ook het rendement voor de maatschappij wordt hierin meegewogen. Denk aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid, de verduurzaming van een gebied of de sociale cohesie die wordt versterkt. Bij Dietz hebben wij een aanpak waarbij we vanaf de initiatieffase van een gebiedsontwikkelingsproject de maatschappelijke meerwaarde in kaart brengen. We starten met een nulmeting, locatie- en omgevingsanalyse en stakeholdersanalyse. Daarna krijgen we inzicht in de kansen en risico’s en ontwikkelen we gezamenlijk een maatschappelijke ontwikkelstrategie.

Een greep uit onze projecten.

Onze expertises.

Strategische communicatie

Strategische communicatie

Lees verder arrow_forward
Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

Lees verder arrow_forward
Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement

Lees verder arrow_forward
Procesmanagement & besluitvorming

Procesmanagement & besluitvorming

Lees verder arrow_forward

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.