Reputatie- en imagomanagement

Voor iedere organisatie is een goede reputatie en een positief imago van doorslaggevend belang.

Soms komt het beeld van een organisatie niet overeen met hoe de organisatie daadwerkelijk in elkaar steekt en welke doelen zij nastreeft. Bijvoorbeeld door (menselijke) fouten, een onhandig optreden op (social) media, of door veranderingen in de maatschappij. Wij helpen met het (her)opbouwen van de gewenste reputatie.

Een doorlopend proces

Als geen ander weten we dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Een blijvend positief beeld beklijft alleen als het op daadwerkelijk prestaties is gebaseerd.  Daarom is het van belang continu te bouwen aan de reputatie van een organisatie. Bij Dietz vinden wij dat iedereen de kans moet krijgen om zijn of haar verhaal te doen. Door samen te werken aan de positionering van uw organisatie kunnen we de reputatie versterken en recht doen aan alle mensen die er werkzaam zijn. 

Onze werkwijze

Onze adviseurs stellen samen met u een strategie op, geven advies over het inrichten van de organisatie (communicatie en marketing) en begeleiden bij het sturen op resultaat. Enerzijds kiezen we issues waarop uw organisatie zich kan profileren. Er wordt een strategie uitgezet om proactief op te treden naar verschillende doelgroepen. Wij geven ook aan wat defensieve mogelijkheden zijn – die nu of in de toekomst kunnen spelen – en adviseren hoe de organisatie hiermee om moet gaan. Reputatie vraagt om de juiste analyse, consistentie, pro-activiteit en samenwerking. Met de jarenlange ervaring op al deze terreinen adviseert Dietz graag.

Verdere vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.