Principal consultant

Jim Wouda

Jim Wouda

Neem contact op met Jim arrow_forward

Meer dan 20 jaar werkzaam voor opdrachtgevers binnen zowel overheid als bedrijfsleven. Dat maakt hem tot een zeer ervaren strategisch adviseur. In een complexe omgeving is Jim Wouda in staat te sturen op het agenderen van (beleids-)initiatieven en het verwerven van draagvlak. Hij is gewend om belangen en standpunten helder te maken en te zoeken naar concrete oplossingsrichtingen. Voor overheden voert hij communicatieprogramma’s uit op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur, mobiliteit en veiligheid. Bedrijven begeleidt hij bij het versterken van hun reputatie door het opzetten van stakeholder- en issuemanagementprogramma’s en het vinden van een juiste (her)positionering. Jim heeft meer dan 15 jaar leidinggegeven aan professionals binnen een bureauomgeving en doorziet daardoor de dynamiek binnen organisaties goed. Hij wordt omschreven als empathisch en analytisch, een verbinder en bouwer, en als iemand die altijd resultaat wil zien.

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.