Annemieke Stallaert

Senior strateeg public affairs & strategische communicatie

Annemieke in het kort

Annemieke is gespecialiseerd in public affairs, strategische communicatie en stakeholdersrelaties. Ze studeerde Economische Geografie en werkte voor diverse gemeenten, VNO-NCW en in de energiesector. Daarnaast heeft Annemieke een uitgebreid track record als politiek bestuurder en volksvertegenwoordiger in provincie en waterschappen.

Annemieke heeft brede ervaring met omgevingsvraagstukken en in energietransitie, en is als een vis in het water in complexe vraagstukken die om bestuurlijke sensitiviteit en maatschappelijk engagement vragen.

Met haar persoonlijke benadering is zij als geen ander in staat om de kloof tussen de ‘leefwereld’ van huishoudens en bedrijven, en de ‘systeemwereld’ van bestuur en beleid te overbruggen. Annemieke is een scherpe analyticus die met flexibiliteit en empathie stuurt op een balans tussen inhoud, proces en relatie.