Participatie

Wat doen we?

Dietz helpt bij het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten. Op basis van gedegen onderzoek, brengen wij standpunten en belangen in kaart en bepalen we welke participatiemethodes het beste aansluiten bij de doelgroep. Naast standpunten en belangen, houden we ook rekening met de invloed van belanghebbenden om op de meest effectieve wijze doelgroepen bij het proces te betrekken en betrokken te houden. Altijd met het doel om op basis van brede input, tot optimale en breed gedragen project- en gebiedsontwikkelingen te komen.

Waarom doen we dit?

Bij ontwikkelingen die invloed op hun omgeving hebben, is het van belang om te beseffen dat de omgeving bestaat uit mensen met een diversiteit aan achtergronden, kennisniveaus en ambities. Dit betekent dat de omgeving, of het nu gaat om de directe buren of om alle inwoners van een gemeente, belangrijke input kunnen leveren om plannen of nieuwe beleidskoersen te verbeteren. Om participatieprocessen succesvol te doorlopen, is het van belang om echt naar elkaar te luisteren, het eerlijke gesprek te voeren, vanuit de juiste kaders en met de juiste boodschappen.

Hoe doen we dit?

Voor het inrichten van participatieprocessen gebruikt Dietz het Diabolo-model. Op basis van vijf fases, richten we het proces in en bepalen we de inhoud ervan. We halen eerst breed informatie op, werken met een selecte groep het proces of de inhoud van de verder planvorming verder uit en koppelen in omgekeerde volgorde weer aan de deelnemers van het participatietraject terug om het draagvlak te peilen. Door een participatietraject op deze beheerste, gestructureerde wijze aan te pakken, beschikken we aan het eind van het proces over een betere inpassing van de ontwikkeling en breder draagvlak van de omgeving voor de nieuwe bestemming van het gebied.

Online participatie

Een participatietraject online organiseren? In verband met de huidige tijd is het offline onmogelijk geworden om een proces op de ‘normale’ manier te doorlopen. Daarom kijken wij graag met u mee hoe u het participatieproces online kunt organiseren, van de strategie tot uitvoering. Lees alvast meer in onze blog online participatie, download onze whitepaper online participatie en neem contact met ons op voor advies.

Participatie op afstand organiseren?

Download hier de whitepaper voor concrete tips.

Whitepaper online participatie

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz