Omgevingswet

Kansen en onzekerheden met de invoering van de Omgevingswet

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 2022 verandert het ruimtelijke speelveld aanzienlijk, omdat de huidige wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld in één wet. Hiermee wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen samenvoegen en vereenvoudigen. Voor overheidsorganen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen en kansen die deze wetswijziging met zich brengt.

De Omgevingswet heeft impact voor o.a. (vastgoed)bedrijven en overheidsinstellingen. De nieuwe wet biedt veel voordelen, zoals meer draagvlak, minder onderzoekslasten en tijd- en kostenbesparing. Echter zijn er ook nog veel onzekerheden, want hoe ziet het omgevingsplan eruit in uw gemeente? Biedt dit meer ruimte of meer onduidelijkheid? In de onderstaande video legt Luc Dietz meer uit over wat deze wetswijziging met zich meebrengt.

 

Heeft u specifieke vragen over de Omgevingswet, wilt u meer leren over de nieuwe regels en procedures of bent u benieuwd wat er voor uw specifieke vakgebied gaat veranderen? Wij delen graag onze kennis! Dit doen we o.a. aan de hand van:

Daarnaast kunnen wij tevens samen met u participatieprocessen opzetten die voldoen aan de kaders van de nieuwe Omgevingswet, om het proces m.b.t. fysieke planvorming soepel te laten verlopen. Voor dit en meer vragen over de Omgevingswet, neem contact met ons op via info@dietz.nl of kijk op onze contactpagina.

 

Zij gingen u voor…

Seminar omgevingswet Dietz

Seminar omgevingswet Dietz

Participatie en de Omgevingswet

Participatie heeft een cruciale rol in deze nieuwe wet, omdat vanuit een integrale visie naar de kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt gekeken. Voor gemeenten, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren is dit een grote uitdaging. Om u hierbij te ondersteunen kijken wij samen met u naar het organiseren van participatie binnen de kaders van de wet. De vorm van participatie is vrij, echter moet wel aangetoond worden dat er een goede belangenafweging is gemaakt en dat de omgeving vroegtijdig is betrokken bij het initiatief. In onderstaande video wordt verder uitgelegd wat de belangrijkste stappen zijn voor participatie onder de omgevingswet.

Wat zijn de instrumenten van de Omgevingswet?

  • De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving
  • Het programma maakt de doelen van de omgevingsvisie concreet
  • Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan
  • Algemene rijksregels
  • De omgevingsvergunning, waarmee een initiatiefnemer via één aanvraag bij één loket toestemming kan verkrijgen voor het geheel van door hem/haar gewenste activiteiten
  • Het projectbesluit, een generieke regeling voor besluitvorming over projecten met een publiek belang

Voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet?

Download hier de whitepaper met concrete tips

Whitepaper participatie onder de Omgevingswet

Seminar over de Omgevingswet?

Lees hier meer over een interactief seminar Omgevingswet wat Dietz eerder organiseerde in coproductie met Arjan Nijenhuis (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Wijn & Stael Advocaten.

Kennismaken? Wij ontmoeten u graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.

Dietz