Omgevingsmanagement

Dietz is expert op het gebied van omgevingsmanagement.

Definitie: Omgevingsmanagement – het aangaan en ontwikkelen van een optimale relatie tussen project en haar omgeving, teneinde het project beter en sneller af te kunnen ronden. 

Dietz is het bureau in Nederland gespecialiseerd in omgevingsmanagement. Met 14 jaar ervaring op uiteenlopende projecten in onze rugzak, voeren we de echte dialoog en krijgen we de werkelijke belangen boven tafel, creëren we draagvlak bij publiek door relaties te bouwen, mensen te betrekken en te inspireren. Dietz helpt opdrachtgevers in de meest complexe projecten de juiste route te bewandelen, door regie te nemen op de participatie, stakeholdermanagement en omgevingscommunicatie. Wij vinden altijd een oplossing om draagvlak voor het project te creëren.